VERKSAMHETEN


Zing Assist är ett rådgivningsföretag inriktat på utveckling och förbättring av företag och dess affärer.

Vi tillhandahåller kompetenta konsulter med egen operativ erfarenhet av företagsledning, både som anställda, rådgivare och projektledare från företag i Norden och övriga Europa. Vår långa erfarenhet av kvalificerat arbete på ledningsnivå har givit oss modet att fatta svåra beslut och handlingskraft att också genomföra dem.

Våra uppdragsgivare finns huvudsakligen bland ägare, styrelse och ledning av mindre och medelstora privata företag och vi utför arbeten inom följande verksamhetsområden:

Interimsuppdrag
Tillfällig resurs- och kompetensförstärkning som VD och/eller CFO

Styrelseuppdrag
Styrelseordförande eller aktiv styrelseledamot
Kompetens / erfarenhet från olika branscher
Bred kontaktyta
Hög integritet
Bred erfarenhet av styrelsearbete

Analys och projekt
Organisation / personal
Administration / ekonomi
Produktion

Claes Unosson

Lång och bred erfarenhet som VD, ekonomichef och controller ofta i förändringssituationer. Jobbar med inriktning på utveckling och förbättring av organisationen samtidigt som ett operativt uppdrag genomförs.

 

Zing Assist AB

Stora vägen 31
SE-513 33 Fristad, Sweden

Mobil. + 46 705 739 929

E-mail. claes.unosson@zing.se